Remidi

2014-2016
Circulaire Economie
Koffiebar Noir


Remidi was het eerste project binnen CORE dat volledig uit de dagelijkse werking ontstond. In België waren er al een aantal organisaties die grote vergisters plaatsten om biogas uit mest te winnen. Het Remidi project focuste zich echter meer op de afvalverwerking dan op het opwekken van biogas. CORE deed onderzoek naar een kleinschalige oplossing voor plaatsen waar er relatief veel GFT (groente-, fruit- en tuinafval) voor handen is. Het opzet was een kleinschalige vergister te ontwerpen die bedrijven, grootkeukens of woonwijken kunnen gebruiken om lokaal het afval te verwerken.

In een eerste fase schreef CORE een businessplan en onderzochten we het cruciale probleem van digestaatverwerking. De volgende stap was het ontwerpen en bouwen van een prototype. Deze testopstelling ging vervolgens naar een boerderij, waar de werking onderzocht en geoptimaliseerd kon worden.

Biosk is een project dat draait rond sensibilisering omtrent de mogelijkheden van vergisting. Samen met Intrastructures startte CORE een ‘design’ vergister op aan koffiebar Noir op de Naamsestraat. Het doel was om via verscheidene events mensen te informeren over de voordelen en mogelijkheden van een kleinschalige vergister.


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x