Energie

Een project binnen Energie heeft als doel om vertrekkende van energie-analyses en/of energiemonitoring inzicht, advies en aanbevelingen te geven aan externe omtrent hun energiegebruik. Het team van Energie ontwikkelt innovatieve tools en technieken omtrent E-mobility en hernieuwbare energie.  

Hierbij onze projecten:

Lopende projecten

Scoptvision

Samenwerking tussen CORE en Scoptvision, een start-up met mooie vooruitzichten in de markt van residentiële energie management systemen.

3 stappen naar een warmtepomp

Webtool met als doel mensen te overtuigen om te investeren in warmtepompen

Energiegids

Energiegids naar een duurzamere verwarming

Afgelopen projecten

PV & EV model

Simulatiemodel om een gemeenschappelijke zonnepaneelinstallatie en gebruik van elektrische auto's te simuleren in een appartementsgebouw.

Chatbot horeca

Ontwikkeling chatbot en aanbevelingen omtrent energiebesparingen in de horeca.

Energy Positive Districts

Het potentiaal van duurzame energiebronnen onderzoeken in energie positieve wijken

EnergieID Mechelen

Energieverbruik analyse van Mechelse inwoners o.b.v. EnergieID data

Energiemonitoring Esdoornplein

Energiemonitoring van Esdoornplein, een vijftigtal residenties in Mechelen

Potentieelstudie Redingensite

Haalbaarheidsstudie aquathermie aan de Redingensite

ThermoGenius

Efficiëntiestudie warmtewisselaar ThermoGeniuis™

DUSS Toolbox

Analyseren en documenteren van tools gebruikt bij het bedrijf DUSS

Samsø in Eeklø

Economische en technische haalbaarheidsstudie naar de aanleg van een warmtenet in Eeklo

Dijlemolens

Onderzoek naar warmtecapaciteit uit rivierwater

Craywinckelhof

Energie- en massabalans opgesteld voor optimalisatie van de processen binnen brouwerij Craywinckelhof

DUWAHE²

Het opstellen van een energie- en waterbalans bij kleine en middelgrote brouwerijen. Op basis van de analyse hiervan stelden we optimalisaties voor. Speciale aandacht ging uit naar warmterecuperatie van de afvalwaterwaterzuivering.

Jouleboulevard

Meten, analyseren en reduceren van energiegebruik in Leuvense handelszaken met behulp van slimme meters

Energiemonitoring in studentenkoten

Sensibiliseringscampagnes voor studentenkoten en onderzoek naar campagnes met de grootste impact op het energieverbruik

MobiOne

Onderzoek naar een duurzaam, elektrisch stadsvoertuig

Vlootscan

Onder de loep nemen van de wagenvloot van bedrijven

COOPkot

Duurzame huisvestingmodellen voor studenten

DC-netwerken

Onderzoek naar de mogelijkheden voor gelijkstroomnetten in de toekomst

Hooge Maey

Optimalisatie van anaerobe waterzuivering met focus op energieverbruik

Energieaudit Masureel

Energieaudit volgens het ESCO-model

Pajopower

Scholen een manier geven om op een financieel haalbare manier te renoveren

Sustainable bike lights

Zoektocht naar duurzame fietslichten voor studenten

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x