Sensi Klimaan

2020 - 2021
Educatieve Pakketten
Klimaan vzw


Klimaan is een burgerbeweging die zich inzet voor een duurzame en klimaat neutrale samenleving, met oog voor het sociale aspect. Samen met burgers voeren ze lokale klimaatprojecten uit rond de thema’s energie, grond, water en lucht. Door ook lokale organisaties en andere Rescoops te betrekken, is het mogelijk om projecten uit te voeren die echt het verschil maken. Krachten bundelen en gebruik maken van de verscheidenheid aan talenten en kennis tussen de betrokken partijen zorgen ervoor dat deze projecten met succes volbracht kunnen worden en een impact creëren.

Eén van de projecten waar Klimaan mee bezig is, is ‘De Energiehelden’. Via dit project wil Klimaan de burgers een beter inzicht geven in hun verbruik.  Het moto “Meten is weten” staat hierbij centraal. Het doel van het project is de burgers bewust maken van de gevolgen die hun verbruik kan hebben op de samenleving en de burgers aanzetten tot actie. Het geven van tips & tricks en het formuleren van adviezen zullen de burgers helpen bij het maken van duurzame keuzes in en rond hun huis.

CORE zal binnen het project ‘De Energiehelden’ energiekoffers uitwerken. Via een opleidingsavond zal het doel en de werking van de koffers overgebracht worden naar de Klimaners zelf. De energiekoffers bestaan uit meetapparatuur en instrumenten die de gebruiker in staat stelt zijn verbruik te registreren en interpreteren. De gebruikers krijgen niet alleen een inzicht op hun energieverbruik, maar ook op hun verbruik binnen de andere 3 thema’s waar Klimaan rond werkt. CORE zal eveneens een handleiding uitwerken die de gebruiker zal helpen bij het gebruik van de apparatuur. Tips & tricks en adviezen die in de handleiding geformuleerd staan, zullen de gebruiker aanzetten tot het ondernemen van acties om hun verbruik te verminderen met een CO2-reductie tot gevolg en zo bij te dragen tot een duurzamere samenleving.


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x