Potentieelstudie Redingensite

2020-2021
Blauwe Warmte
rcr-studiebureau, Stad Leuven


Dit project omvat een potentieelstudie over warmte onttrekkingen in de Dijle voor het verwarmen van de gebouwen op de Redingensite in Leuven. Het doel van deze studie is het bepalen van de impact op de Dijle na lokale warmte onttrekkingen. Zo kan op maandbasis de gemiddelde temperatuurdaling van deze rivier bepaald worden ten gevolge van het onttrekken van de maandelijkse warmtevraag van de Redingensite. Deze studie onderzoekt of de maandelijkse warmtevraag voor aquathermie op de Redingensite kan vervuld worden met warmte uit de Dijle zonder dat deze rivier een daling kent van bv. 3°C of meer en een mengzone van maximaal 25%. De mengzone is het percentage van de dwarsdoorsnede van de rivier dat een temperatuur onder het ernstig risico. Dit ernstig risico is voor warmteonttrekking geschat op drie graden onder de rivier temperatuur. CORE verzamelt de benodigde (meteorologische) data over de Dijle en runt vervolgens simulaties om de impact op de Dijle te berekenen. Deze simulaties gebeuren op basis van een riviermodel dat CORE vorig jaar ontwikkeld heeft.

Het resultaat van de potentieelstudie aan de Redingensite bestaat uit een rapport met gedetailleerde omschrijving van het lokale warmteaanbod in de Dijle en de bijhorende impact op deze rivier. De uitgevoerde simulaties tonen een groot warmtepotentieel aan, maar liefst 237% van de originele aquathermische warmtevraag (700 kW van september tot april) kan gemiddeld op jaarbasis worden voorzien. Naast geothermie en riothermie is aquathermie de derde duurzame verwarmingstechniek die men wenst aan te wenden op de Redingensite. Oorspronkelijk diende de Dijle slechts als aanvulling voor de overige warmtebronnen, maar het werk van CORE toont aan dat aquathermie eigenlijk de voornaamste bron van warmte kan zijn met een prominent aandeel van 41%. Ook blijkt uit simulaties dat de impact op het temperatuurregime van de Dijle en diens ecosystemen steeds zeer beperkt blijft. Op jaarbasis koelt de rivier namelijk maximaal 0.09°C af, waarbij we ook een maximale mengzone van 3% waarnemen. Deze inzichten geven een nieuwe dimensie aan het hybride verwarmingssysteem op de Redingensite en openen mogelijks ook nieuwe deuren voor aquathermie in Leuven.


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x