Plastic Chain Mapping

2021-2022
Circulaire Economie
Stad Leuven


CORE werd benaderd door Leuven Circulair om een diepgaand onderzoek uit te voeren naar de hoeveelheid plastic die een stad binnenkomt en weer verlaat binnen een kalenderjaar. de resultaten van het onderzoek werden voorgesteld aan de circulaire hub van Leuven.

Plasticstroom in en uit Leuven

Voor dit project werd Leuven als vertrekpunt genomen, maar de methodologie is herbruikbaar voor de andere 11 hubs in  België die deelnemen aan het project. Het eindrapport bracht de in-en uitgaande plasticstroom van de stad in kaart en toonde aan welke industrieën het meeste plastic verbruiken.

In het kalenderjaar 2018 kon gemakkelijk vastgesteld worden dat de verpakkingsindustrie het meeste plastic verbruikt had, in vergelijking met de bouw, de automobielindustrie en de elektrische en elektronische apparatuur industrie, goed voor bijna de helft van het plastic afval dat na de consumptie werd ingezameld. Een andere interessante bevinding was dat 50% van de kunststoffen die gedurende een kalenderjaar in het systeem komen, in het systeem blijven en niet als afval worden weggegooid. 

Uitbreiding naar ‘material’ mapping 

Het in kaart brengen van de flow van plastic is slechts een eerste stap in  een  groter project waarin een   systeem zou kunnen worden uitgebouwd om elk type materiaal door een hub of land op te volgen. Het systeem zou kunnen worden uitgebreid zowel naar textiel en beton, als naar elk materiaal waarvan we de juiste toewijzing van de middelen voor hergebruik of recyclage willen verbeteren.close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x