Pantarein LCA

2021-2022
Circular Economy
PantareinMet een Life Cycle Analysis kan je objectief weergeven wat de impact is van een installatie op het vlak van onder andere de uitstoot van broeikasgassen, over de hele levensfase ervan. Van onze vennoot Pantarein kregen we de kans om een LCA uit te voeren op één van hun membraan bioreactor waterzuiveringsinstallaties bij een brouwerij. door deze te vergelijken met de impact van een klassieke waterbehandeling kunnen ze bepalen of hun systeem al dan niet beter is in termen van impact op het milieu. Daarnaast identificeerden we ook de ‘low hanging fruit’ van de installatie: waar is de grootst mogelijke verbetering mogelijk aan de laagste prijs?close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x