Onze vennoten

Maak deel uit van het netwerk

CORE cv staat voor Coöperatief Ondernemen in Rationeel Energiegebruik. Als coöperatie staat CORE voor een nauwe samenwerking tussen medewerkers en vennoten zodat er een voortdurende kennisopbouw en -uitwisseling ontstaat. De vennoten van CORE zijn vooraanstaande organisaties, gedreven particulieren en gepassioneerde studenten. We werken samen met onze vennoten aan maatschappelijk relevante onderzoeksprojecten. Zo bieden we hen de kans om een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.

CORE is een coöperatie die werkt volgens de 7 ICA-principes:

1. Vrijwillig en open lidmaatschap
2. Democratische controle door de leden
3. Economische participatie vanwege de leden
4. Autonomie en onafhankelijkheid
5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
6. Samenwerking tussen coöperaties
7. Aandacht voor de gemeenschap

Dit jaar zullen 9 enthousiaste studenten het dagelijkse bestuur op zich nemen.

Er zijn drie types vennoten: A, B en C. Lees hier onze statuten.