Stemming jaarevaluatie en financieel overzicht algemene vergadering CORE cvba-so