Stemming goedkeuring nieuwe statuten en nieuw intern reglement CORE cvba-so