Remidi

Ontwerp van een installatie die GFT afval omzet in bruikbare energie.