MobiOne

MobiOne is een project rond duurzame stadsmobiliteit waarvoor CORE een prototype ontwikkelt en waarin de visie over mobiliteit duidelijk naar voor komt.