DUWAHE²

Het opstellen van een energie- en waterbalans bij kleine en middelgrote brouwerijen. Op basis van de analyse hiervan stelden we optimalisaties voor. Speciale aandacht ging uit naar warmterecuperatie van de afvalwaterwaterzuivering