Over ons

CORE is een coöperatie van ingenieurs(studenten) en professionele partners. We ontwikkelen projecten rond rationeel energiegebruik en ondersteunen ze tot aan hun realisatie.

Rationeel energiegebruik is het efficiënt en duurzaam omspringen met energie. Het betekent evenveel (of meer) doen met minder energie. Onze projecten hebben dus als doelstelling een reductie van primair energiegebruik teweeg te brengen.

De projecten zijn onder te delen in drie werkdomeinen. Een eerste is energiemonitoring. Door grondig onderzoek van het verbruik van gas, elektriciteit en water wordt de werking van energiesystemen geoptimaliseerd. Een tweede domein waarin CORE actief is, is het uitvoeren van verschillende soorten haalbaarheidsstudies. Het derde luik is sensibilisering. Via gerichte communicatie maakt CORE zijn omgeving warm voor coöperatief ondernemen en rationeel energiegebruik.

Bedrijfsvideo