Over ons

CORE is een coöperatie van ingenieurs(studenten) en professionele partners. We ontwikkelen projecten rond rationeel energiegebruik en ondersteunen ze tot aan hun realisatie.

Rationeel energiegebruik is het efficiënt en duurzaam omspringen met energie. Het betekent evenveel (of meer) doen met minder energie. Onze projecten hebben dus als doelstelling een reductie van primair energiegebruik teweeg te brengen.

De projecten zijn onder te delen in drie werkdomeinen. Een eerste is circulaire economie. Circulaire economie heeft als doel om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Een tweede domein waarin CORE actief is, is blauwe warmte. Bij deze projecten gebruikt CORE innovatieve technieken om warmte te onttrekken uit water. Het derde luik is sensibilisering & energiestudies. Via gerichte communicatie maakt CORE zijn omgeving warm voor coöperatief ondernemen en rationeel energiegebruik.

Bedrijfsvideo