ThermoGenieus

2019
Blauwe Warmte
Indurio, Elringklinger


Systemen die warmte opwaarderen met behulp van elektriciteit zorgen lokaal voor het vermijden van het gebruik van fossiele brandstoffen. Zo bieden ze dus een duurzaam alternatief voor conventionele verwarmingstechnieken. Een voorbeeld van een duurzaam systeem is een warmtepomp, een toestel dat laagwaardige warmte omzet naar hoogwaardige warmte via een thermodynamische cyclus. De laagwaardige warmte kan uit verschillende bronnen komen, zoals de grond, de lucht en oppervlaktewater. Deze laagwaardige warmte met behulp van een warmtewisselaar onttrokken worden aan de bron.

Het onttrekken van warmte uit oppervlaktewater is een relatief nieuw concept in België waarin CORE een actieve rol opneemt. Er zijn nog veel onzekerheden, zoals de invloed van afzetting van vuil op een warmtewisselaar in oppervlaktewater, die bestudeerd moeten worden.

CORE bezocht een warmtewisselaar (ThermoGenius™) die in de Oostzee in Duitsland ligt. Op vraag van Indurio voerde CORE een efficiëntiestudie van de warmtewisselaar uit om te onderzoeken wat de invloed was van vuilafzetting en biofouling in functie van de tijd.


Andreas Vesaliusstraat 13 3000 Leuven
info@thinkcore.be
T 016 32 03 09
BE 0845 955 806

Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x