Via gerichte sensibilisering en energiestudies tracht CORE kinderen en volwassenen bewust te maken van hun energiegebruik en van het belang van coöperatief ondernemen. Daarbij voert CORE ook energiestudies uit in de vorm van haalbaarheidsstudies en energieaudits.

Projecten binnen Sensibilisering & Energiestudies