Bij de projecten rond blauwe warmte gebruikt CORE innovatieve technieken om warmte te onttrekken uit water. Dit gaat van riothermie tot warmtecaptatie uit oppervlaktewater.

Onderzoek binnen blauwe warmte

Projecten binnen blauwe warmte