Bij de projecten rond blauwe warmte gebruikt CORE innovatieve technieken om warmte te onttrekken uit water. Dit gaat van riothermie tot warmtecaptatie uit oppervlaktewater.

Projecten binnen blauwe warmte