Nieuwe partner : Flux50CORE is voortdurend bezig met het ondersteunen en realiseren van projecten rond duurzaam energiegebruik. Bovendien is het een vormingsplatform voor de COREnauten die actief kunnen bijleren en netwerken. Zo slaan we de brug tussen de academische en de bedrijfswereld.

Hierbij kondigen we met trots onze nieuwe partner aan : Flux50. Flux50 is een organisatie die Vlaamse bedrijven uit verschillende sectoren (energie, IT en bouw) helpt in de transitie naar een duurzamere en groenere energiemarkt.

Flux50 zal ons zowel helpen in onze missie om kennis te verkrijgen en die terug te koppelen voor academische vorming als bij het bevorderen van slimme en juiste communicatie tussen studenten onderling.