Debat circulatieplan – een overzicht

Woensdag 19 April vond het CORE debat rond het Leuvense circulatieplan plaats in het MTC, vlakbij het Hogeschoolplein. Het panel was erg gebalanceerd met Carl Devlies (Schepen Ruimtelijke Ordening stad Leuven), Michiel Heleven (geëngageerd student), Guy Dierick (Leuvense handelaar, bestuurder Unizo en Liefst Leuven) en Maarten Verbiest (Adviseur Milieu en Mobiliteit KU Leuven). Het panel werd gemodereerd door Hilde De Wachter, zaakvoerder bij Pergamino en eindredacteur van het maandblad Ecotips.

Het debat werd opgedeeld in drie delen: Hoe staat het vandaag met het circulatieplan, wat is het ideale toekomstbeeld voor Leuven met dit plan en hoe kunnen we de overstap maken van waar we zijn tot dit ideaalbeeld?

Het eerste deel betrof de huidige situatie in de Leuvense binnenstad met het nieuwe circulatieplan. Het panel ging unaniem akkoord met de stelling dat het plan een goede evolutie is, maar ze wezen ook allemaal op verschillende werkpunten die hadden gekund. Zo werd snel de kloof duidelijk tussen de beleidsmaker en de verscheidene stakeholders aan tafel. Er was te weinig gekeken naar zwaar transport, auto’s werden gewoon rondgestuurd en werklui en leveranciers worden het bos ingestuurd met papieren om even 3 uur te parkeren. Een weerspiegeling van de soms veel meer bitsige debatten die we zagen verschijnen op de sociale media. Het statement van Carl Devlies dat “de stad al het mogelijke had gedaan om de burger zijn stem te laten horen in het plan” werd in het publiek bij sommigen zichtbaar op ongeloof onthaald. Beide partijen waren echter constructief en leken bereid om elkaar in de toekomst de hand te reiken bij deze problemen. Hopelijk blijft deze mogelijke samenwerking niet enkel bij woorden!
In het tweede deel ontdekten we de Utopische visie van elk panellid voor de Leuvense binnenstad. Het publiek zag in het huidige plan vooral een vrijgeleide voor de fietser als koning van de binnenstad. Ook de panelleden zagen de fiets als misschien wel hét transportmiddel van de toekomst, en ze zagen daarin zeker nog tekortkomingen in de infrastructuur. Extra stallingen, aanpassingen van de wetgevingen, een uitgebreider systeem van huurfietsen, … waren maar enkele van de gehoorde statements. Hierin werd vaak gekeken naar de politiek als de grote oplossing, al stelden de handelaars zich zeker open voor hulp, zo verzekerde Guy Dierick. Zij zouden zeker in winkelstraten als de Bondgenotenlaan een grote stimulans zien als klanten zich met de fiets aan de voordeur kunnen parkeren, iets wat nog niet voldoende mogelijk is vandaag.
Deel drie gaf de panelleden de kans om zelf hun toekomstplannen uit de doeken te doen om hun ideaalbeeld te bereiken. Hierin werd snel duidelijk dat de panelleden niet enkel keken naar hun eigen plannen. Meteen werd kwistig gestrooid met innovatieve oplossingen en compromissen om ook de andere partijen gerust te stellen. Er werd gegoocheld met BringMe boxen, privaat verhuur van parkeerplaatsen en extra fietsverhuur. Ook zou de ring eenvoudiger te passeren moeten zijn te voet of met de fiets, waar deze momenteel nog wordt gezien als een barrière voor de Leuvense mobiliteit.
Uit het debat nemen we vooral mee dat alle partijen intussen wel te vinden zijn voor het hele circulatieplan. Het is de juiste evolutie naar een maatschappij die niet meer enkel draait rond economie maar ook rond welzijn. Naast de duizenden factoren waar rekening mee gehouden werd zijn er echter evenveel die over het hoofd zijn gezien. Het circulatieplan is een leerproces voor iedereen, en de perfecte balans vinden voor alle partijen wordt een opgave van vele jaren. We onthouden dat alle betrokken partijen bereid zijn om vandaag en in de toekomst hard te werken om van Leuven een internationaal voorbeeld te maken op vlak van mobiliteit.