1
2
3
1

Energiemonitoring biedt nieuwe inzichten waardoor we energie efficiënter kunnen gebruiken. CORE gelooft dat er in de industrie, maar ook in plaatselijke handelszaken, restaurants of residenties veel verbetering mogelijk is.

2

Warmtenetten worden volgens CORE steeds belangrijker in de stad. CORE onderzoekt voornamelijk het type netwerk dat een efficiënte warmteuitwisseling toelaat tussen producenten en consumenten.

3

Sensibilisering van studenten en de omgeving voor de invulling van coöperatief ondernemen en het belang van rationeel energiegebruik is een missie waar CORE veel waarde aan hecht.

CORE is een coöperatie van innoverende ingenieursstudenten en geëngageerde vennoten
die concepten ontwikkelen rond efficiënt en duurzaam energiegebruik.