1

Craywinckelhof is een energieproject waarbij er energie en massabalansen opgesteld worden van een kleine brouwerij met als doel optimalisaties voor te stellen.

2

In de molen van Rotselaar tracht CORE de door een generator gegenereerde warmte te recupereren en op een efficiënte manier te sturen.

3

CAVES & Energieke Scholen

Het ontwikkelen van een standaard methodologie om energie te besparen in schoolgebouwen door middel van een structurele samenwerking van verschillende coöperaties.

4

MobiOne is een project rond duurzame stadsmobiliteit waarvoor CORE een prototype ontwikkelt en waarin de visie over mobiliteit duidelijk naar voor komt.

5

Jouleboulevard is een project waarbij het energiegebruik in Leuvense handelszaken wordt gemeten, geanalyseerd en gereduceerd met behulp van slimme meters.

CORE is een coöperatie van innoverende ingenieursstudenten en geëngageerde vennoten
die concepten ontwikkelen rond efficiënt en duurzaam energiegebruik.

CORE © 2016