1

DUWAHE²

Het opstellen van energie- en waterbalans van kleine en middelgrote brouwerijen. Op basis van de analyse hiervan worden optimalisaties voorgesteld. Speciale aandacht wordt besteed aan warmterecuperatie van de waterzuivering.

2

KRNWTR creëert een bewustwording die verder gaat dan de duurzaamheid van kraanwater alleen.

3

CAVES & Energieke Scholen

Het ontwikkelen van een standaard methodologie om energie te besparen in schoolgebouwen door middel van een structurele samenwerking van verschillende coöperaties.

4

SMERGY wil 20’ers, 30’ers,.. bewust maken over hun energie gebruik en via eenvoudige “tips en tricks” laten inzien hoe je gemakkelijk kan besparen.

5

Remidi is het eerste project binnen CORE dat volledig uit de dagelijkse werking is ontstaan, hierbij wordt het concept voor een residentiele microvergister ontwikkeld.

6

MobiOne is een project rond duurzame stadsmobiliteit waarvoor CORE een prototype ontwikkelt en waarin de visie over mobiliteit duidelijk naar voor komt.

7

Het Muntstraatproject is een samenwerking tussen CORE, EFIKA en EnergieID waarbij het energiegebruik in restaurants wordt gemeten, geanalyseerd en gereduceerd met behulp van slimme meters.

CORE is een coöperatie van innoverende ingenieursstudenten en geëngageerde vennoten
die concepten ontwikkelen rond efficiënt en duurzaam energiegebruik.

CORE © 2016